Allergenenwet2018-11-05T15:15:12+01:00
Voeding door Zuiver Eten

DE ALLERGENENWET

Schaaldieren

De Europese Verordening voedselinformatie (voluit: Verordening (EU) Nr. 1169/2011 Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten) is ingegaan op 13 december 2014. In deze verordening staat vastgelegd dat er allergeneninformatie verstrekt moet worden aan de consument voordat de aankoop van een niet-voorverpakt product plaats vindt. Elk land mag eigen regels opstellen voor de manier waarop de Europese Verordening uitgevoerd wordt. Ondertussen hebben verschillende Europese lidstaten eigen regelgeving vastgesteld. In Nederland staan de regels vastgelegd in de ‘Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen’. Vanaf dit punt zal gebruik worden gemaakt van de term allergenenwet, om de leesbaarheid te vergemakkelijken.

De allergenenwet geldt voor versafdelingen van supermarkten, traiteurs, bakkers en slagers, maar ook voor cateraars, bedrijfsrestaurants, kantines, restaurants en lunchrooms. Het doel van de allergenenwet: de waarborging van het recht van consumenten op voedselinformatie.

De verplichte vermelding geldt voor 14 zogenoemde allergenen die allergieën of intoleranties veroorzaken. De allergenenwet moet de voedselveiligheid van de consument met een allergie vergroten.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op de allergenenwet. De elementen waarop gecontroleerd wordt zijn: overzichten van producten, etiketten, afspraken in het bedrijf en het scholen van het personeel. De boetes voor het niet voldoen aan de wet variëren van € 525,00 tot € 1.050,00.

Glutenbevattende granen
Melk

Wat is een allergeen eigenlijk?

Een allergeen is een bestanddeel van een natuurlijke of kunstmatige stof (meestal een eiwit) die een overgevoeligheidsreactie kan veroorzaken. Klachten die hierdoor ontstaan zijn bijvoorbeeld een loopneus, tranende ogen, jeuk, benauwdheid en opgezwollen delen van het lichaam. Uiteindelijk kan iemand zelfs overlijden als gevolg van een allergische reactie. Serious business dus!

Pinda

De regels volgens de allergenenwet

1 Op de plaats waar niet-voorverpakte levensmiddelen te koop worden aangeboden, wordt duidelijk zichtbaar vermeld waar de allergeneninformatie over deze niet-voorverpakte levensmiddelen beschikbaar is.

2 Indien niet-voorverpakte levensmiddelen te koop worden aangeboden op meerdere plaatsen binnen eenzelfde pand, wordt de vermelding aangebracht op elk van deze plaatsen afzonderlijk.

3 De allergeneninformatie wordt op de plaats van verkoop van deze levensmiddelen schriftelijk of elektronisch beschikbaar gesteld en is vrij toegankelijk, begrijpelijk en duidelijk leesbaar.

Dit betekent in de praktijk:

Wanneer een gast aangeeft een allergie te hebben moet het personeel binnen de onderneming in staat zijn om allergeneninformatie te verstrekken en intern duidelijk met elkaar te communiceren over allergenenbestellingen. Dit wordt uitgebreid toegelicht in onze Allergenentraining.

Twee dingen die verplicht aanwezig moeten zijn in de horecaonderneming:

1 Een bordje/melding met tekst ‘Heeft u een allergie? Meld het ons!’ zichtbaar voor de consument op locatie of op andere eerste contactmoment met consument (via de telefoon of de website).

2 Een overzicht van de 14 belangrijkste allergenen op basis van menukaart of op basis van allergeen. Uiteraard een update van het overzicht als de kaart wisselt. Dagmenu/menu van de chef/wisselende gerechten: uitgezonderd! Dan altijd na te vragen bij chef of verantwoordelijk persoon. Of kies voor het Allergenen Horeca Pakket van Zuiver Eten. Dan zorgen wij ervoor dat je voldoet aan alle eisen. Voldoen aan de allergenenwet zonder kopzorgen!